पीम किसान योजना

ई-केवायसी करूनही तुम्हाला १२ वा हफ्ता आला नाही? काळजी करू नका, फक्त हे  एक काम करा

पीम किसान योजना

सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले प्रत्येकी 2000-2000 रुपये

पीम किसान योजना

यावेळेस पीम किसान योजनेचे  पैसे हे  आधार Linked Bank  Account जमा झाले आहेत , तर काही शेतकऱ्यांचे Indian Post Payment Bank खात्यात जमा झाले आहेत. किंवा तुमच्या दुसऱ्या आधार Linked Bank  Account वर जमा झाले असतील. असे झाले नसेल तर पुढे दिल्याली स्टेप Follow करा